Stomatologia Mikroskopowa Szczecin Pogodno, ul. Żołnierska 13A/1, 

tel. kom. +48 602 647 915, stac 91 44 80 440

Leczenie kanałowe pod mikroskopem
Bezbolesne leczenie kanałowe

Nowoczesne, efektywne leczenie  kanałowe i odpowiednia odbudowa zębów, pozwala je zachować i użytkować tak, jak własne, zdrowe zęby. Jest to rozwiązanie bezpieczne,mniej inwazyjne i tańsze niż usuniecie zęba i zastąpienie go implantem lub mostem protetycznym.

Leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu jest zabiegiem o wysokiej skuteczności.
 
W Klinice Stomatologii Mikroskopowej zabiegi w zakresie leczenia kanałowego są bezbolesne (standardowo są wykonywane w znieczuleniu miejscowym), przeprowadzane z wykorzystaniem mikroskopu zabiegowego i koferdamu, co  zdecydowanie zwiększa skuteczność leczenia.

Zęby po leczeniu kanałowym są często w przyszłości bardzo ważnymi filarami dla uzupełnień protetycznych , warunkując tym samym skuteczność leczenia i rehabilitacji protetycznej.

Ważne: Możemy wspólnie sprawdzić, czy w kości wokół Twoich korzeni zębów istnieje stan zapalny. Takie przewlekłe stany zapalne są jak "tykająca bomba zegarowa" – nigdy nie wiadomo czy i kiedy "wybuchną", czyli ulegną zaostrzeniu. Bez względu na to są dla organizmu wyniszczające. Po wykonaniu kompleksowej zupełnie bezbolesnej diagnostyki, wspólnie przeanalizujemy obrazowanie radiologiczne, gdzie jednoznacznie widać kryjące się zmiany zapalne.

Mikroskop zabiegowy umożliwia leczenie wg najwyższych i najnowocześniejszych światowych standardów i pozwala w pełni wykorzystać zalety nowych narzędzi,materiałów i urządzeń użytych do leczenia.
Od 2008 roku mieliśmy zaszczyt współpracować łącznie z grupą około 150 lekarzy z rejonu północno-zachodniej Polski, dla których wykonaliśmy skutecznie kilka tysięcy zabiegów leczenia endodontycznego u ich pacjentów. Takie zaufanie zobowiązuje. A w oparciu o zdobyte doświadczenie możemy naszym pacjentom zaoferować rozwiązania najtrudniejszych przypadków.

Zdobyte doświadczenia z zakresu leczenia kanałowego pozwoliły nam również na podzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi lekarzami w ramach wykładów na międzynarodowych konferencjach endodontycznych oraz w publikacjach w polskim i zagranicznym piśmiennictwie stomatologicznym.

Widzenie w powiększeniu jakie zapewnia mikroskop, umożliwia lekarzowi bardzo precyzyjną pracę w niewielkim polu zabiegowym poniżej1mm². Pozwala to w zakresie leczenia kanałowego m. in. na:

  • odnalezienie i leczenie głównych oraz dodatkowych kanałów korzeniowych zęba wraz z ich rozgałęzieniami, które w tradycyjnym leczeniu często są niewidoczne dla lekarza, a przez to nie zostają opracowane i są przyczyna niepowodzenia leczenia,
  • usunięcie z kanału złamanych fragmentów narzędzi endodontycznych, wkładów koronowo-korzeniowych, twardych cementów wypełniających kanał,
  • zamknięcie perforacji korzenia zęba
  • udrożnienie bardzo wąskich lub wręcz całkowicie zobliterowanych (zamkniętych) kanałów korzeniowych,
  • wykonanie skutecznego leczenia w przypadkach o bardzo skomplikowanej i rzadko występującej anatomii systemu kanałów korzeniowych,
  • leczenie resorpcji korzeni zębów,
  • mikrochirurgiczne resekcje wierzchołków korzeni zębów ze wstecznym ich wypełnieniem specjalnie do tego przeznaczonym materiałem,
  • ustalenie właściwego rozpoznania i podjęcie właściwego leczenia w przypadku, niewidocznych gołym okiem, pęknięć i złamań tkanek zęba


Kolejnym warunkiem efektywnego leczenia jest zastosowanie Endometru pozwalajacego na dokładny pomiar długości kanałów, dzięki czemu możliwe jest opracowanie kanałów korzeniowych na całej ich długości.

Skuteczna dezynfekcja systemu kanałów korzeniowych, warunkująca powodzenie leczenia, przeprowadzana jest poprzez irygację kanałów odpowiednimi płynami oraz ich  aktywację ultradźwiękami .

Sukces leczenia zależy również od dokładnego, szczelnego wypełnienia kanałów i ich odgałęzień bocznych. Możliwe jest dzięki zastosowaniu urządzeń do wypełniania kanałów materiałami termoplastycznymi.