Stomatologia Mikroskopowa Szczecin Pogodno, ul. Żołnierska 13A/1, 

tel. kom. +48 602 647 915, stac 91 44 80 440

Mikroskop
Precyzja leczenia.

Mikroskop zabiegowy umożliwia leczenie wg najwyższych i najnowocześniejszych światowych standardów i pozwala w pełni wykorzystać zalety nowych narzędzi,materiałów i urządzeń użytych do leczenia.

Mikroskop wykorzystywany jest od lat w wielu dziedzinach medycyny. Czy ktokolwiek dziś wyobraża sobie, wymagające niezwykłej precyzji, zabiegi z zakresu neurochirurgii, okulistyki lub laryngologii bez mikroskopu zabiegowego?

W stomatologii jest on wykorzystywany niemalże do wszystkich procedur leczenia, poszerzając zakres możliwych do wykonania zabiegów oraz znacząco wpływając na ich jakość. Wymaga to jednak od lekarza ponadprzeciętnych zdolności manualnych i doświadczenia.

Widzenie w powiększeniu jakie zapewnia mikroskop, umożliwia lekarzowi bardzo precyzyjną pracę w niewielkim polu zabiegowy.

Zastosowanie mikroskopu w stomatologii:

- leczenie kanałowe:

 • odnalezienie i leczenie głównych oraz dodatkowych kanałów korzeniowych zęba wraz z ich rozgałęzieniami, które w tradycyjnym leczeniu często są niewidoczne dla lekarza, a przez to nie zostają opracowane i są przyczyna niepowodzenia leczenia

 • usunięcie z kanału złamanych fragmentów narzędzi endodontycznych, wkładów koronowo-korzeniowych, twardych cementów wypełniających kanał

 • zamknięcie perforacji korzenia zęba

 • udrożnienie bardzo wąskich lub wręcz całkowicie zobliterowanych (zamkniętych) kanałów korzeniowych

 • wykonanie skutecznego leczenia w przypadkach o bardzo skomplikowanej i rzadko występującej anatomii systemu kanałów korzeniowych

 • leczenie resorpcji korzeni zębów

 • mikrochirurgiczne resekcje wierzchołków korzeni zębów ze wstecznym ich wypełnieniem specjalnie do tego przeznaczonym materiałem

 • ustalenie właściwego rozpoznania i leczenia w przypadku, nie widocznych gołym okiem, pęknięć i złamań tkanek zęba

- leczenie protetyczne:

 • preparacja zębów – dokładność szlifowania przekłada się na jakość uzupełnień wykonywanych przez laboratorium protetyczne

 • ocena jakości pobranych wycisków

 • ocena szczelności przylegania koron, mostów, licówek – istotny czynnik trwałości leczenia protetycznego

- leczenie chirurgiczne:

 • atraumatyczne ekstarkcje zębów (usuwanie zębów z jak najmniejszym urazem kości, bardzo istotne dla dalszego leczenia implantologicznego i protetycznego)

 • mikrochirurgia endodontyczna

 • mikrochirurgia periodontologiczna

- leczenie próchnicy:

 • mikropreparacja - dokładne usunięcie próchnicy tylko w niezbędnym zakresie, oszczędzające zdrowe tkanki zęba

 • ocena miejsc połączenia wypełnienia z tkankami zęba

 • wspomaganie diagnostyki próchnicy