Stomatologia Mikroskopowa Szczecin Pogodno, ul. Żołnierska 13A/1, 

tel. kom. +48 602 647 915, stac 91 44 80 440

Protetyka
Funkcjonalność i Estetyka

Brak każdego zęba należy jak najszybciej uzupełnić, tak aby nie dochodziło do przemieszczania się pozostałych zębów, a tym samy do powstawania zaburzeń zgryzu mogących prowadzić do utraty innych zębów oraz nieodwracalnych zmian w stawach skroniowo-żuchwowych.

Osiągniecia nowoczesnej stomatologii pozwalają bezboleśnie uzupełnić brakujące zęby wykorzystując rozwiązania:

  • komfortowe (szybka adatacja -brak uczucia ciała obcego w jamie ustnej)

  • funkcjonalne (umieszczone na stałe w jmię ustnej, dzięki czemu można sie nimi posługiwać jak własnymi zębami)

  • estetyczne (naturalnie wyglądające, w pełnej harmionii z całościa twarzy)

  • trwałe

przed

po

Protetyka - przed leczeniem

Wieloletnie, nieestetyczne mosty protetyczne

Nowe, estetyczne mosty protetyczne

Nowe, estetyczne mosty protetyczne

Fot. dr Michał Jóźwiak www.stomatolog.com.pl

Fot. dr Michał Jóźwiak www.stomatolog.com.pl

Rozwiązwiązania protetyczne gwarantujące przywrócenie funkcji i estetyki, stosowane w oparci o uzębienie własne pacienta lub imlanty:

  • pełnoceramiczne(bez metalu) korony i mosty
  • ceramiczne korony i mosty z wewnnętrzną podbudową metalową ( w tym na metalach szlachetnych)
  • mosty adhezyjne (bez szlifowania własnych zębów, wzmocnione włóknami szklanymi, bez metalu)
  • protezy bezklamrowe ( m. in. protezy na koronach teleskopowych -trwałe rozwiązanie z bardzo dobrą stabilizacją protezy i wysoką estetyką)
  • implanty

W planie leczenia protetycznego uwzględnione zostaja indywidualne potrzeby leczenia z zakresu wszystkich dziedzin stomatologii, aby zaoferować pacjenotowi wysoką jakość, funkcjonalność i trwałość wykonanych uzupełnień protetycznych.

Pod pojęciem leczenia protetycznego należy rozumieć rehabilitacje proteryczną narządu żucia, a nie tylko "wstawianie sztucznych zębów". Oznacza to dążenie do stworzenia prawidłowego zgryzu (niezaburzonej płaszczyzny zwarcia zębów, właściwych punktów kontaktów pomiędzy zębami i odpwiedniej wysokości zwarcia), co warunkuje prawidłową pracę stawów skroniowo-żuchwowych, zapewnia ochronę tkanek przyziębia (m. in. dziąseł), umożliwia zachowanie prawidłowej higieny.

Należy pamiętać, że w przypadku utraty szczelności mocowania lub funkcjonalności i estetyki wieloletnich uzpełnień protetycznych wskazana jest ich wymiana na nowe.