Stomatologia Mikroskopowa Szczecin Pogodno, ul. Żołnierska 13A/1, 

tel. kom. +48 602 647 915, stac 91 44 80 440

Stomatologia estetyczna
Zmiana uśmiechu to poprawa komfortu życia

Estetyczny uśmiech znacząco wpływa na zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Daje poczucie komfortu psychicznego w kontaktach z innymi ludźmi, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Mnogość pozytywnych sygnałów wysyłanych do rozmówcy dzięki pięknemu, białemu uśmiechowi pozwala zwiększyć szanse na odniesienie sukcesów, na wielu płaszczyznach życia.

Stomatologia estetyczna to połączenie zabiegów z wielu dziedzin stomatologii dla zapewnienia  naturalnego piękna i harmonii uśmiechu:

  • wybielanie
  • korekta ustawienia zębów - licówki i korony pełnoceramiczne  - zalecana jest przy tym konsultacja oraz ewentualne  leczenie ortodontyczne
  • korekta kształtu zębów za pomocą licówek ceramicznych (lub materiałów kompozytowych )
  • mikrochirurgiczna korekta linii brzegu dziąsła tzw. estetyka biało-różowa
  • odbudowa zniszczonych zębów przy pomocy materiałów estetycznych (odbudowa pod korony pełnoceramiczne bez użycia metalowych wkładów, jest warunkiem uzyskania oczekiwanej wysokiej estetyki)

Przy bardzo zniszczonych lub brakujących zębach własnych również jest możliwe stworzenie pięknego naturalnego uśmiechu, dzięki komfortowym i funkcjonalnym rozwiązaniom protetycznym, opartych na uzębieniu własnym lub implantach, takim jak:

  • pełnoceramiczne (bez metalu) korony i mosty

  • ceramiczne korony i mosty z wewnętrzną podbudową metalową (w tym na metalach szlachetnych)

  • mosty adhezyjne (wzmocnione włóknami szklanymi, bez metalu, bez szlifowania własnych zębów)

  • protezy bezklamrowe (m.in. protezy na koronach teleskopowych)